صفحه شخصی a a   
 
نام و نام خانوادگی: a a
رشته: عمران
تاریخ عضویت:  1392/05/29
 روزنوشت ها    
 

 فرق مدیران ایران و اروپا بخش عمومی

12

فرق مدیران ایران و اروپا


اروپا: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود
ایران: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است

اروپا: مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند
ایران: عشق به خدمت مانع از استعفا میشود


اروپا: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند
ایران: افراد مادرزادی مدیر هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت بزرگترین های کشور است


اروپا: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر میگردند
ایران: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته میشود


اروپا: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود
ایران: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده


اروپا: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند
ایران: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت میکنند


اروپا: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود
ایران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر میشود و پست مدیریت جدید میگیرد

شنبه 11 مرداد 1393 ساعت 13:40  
 نظرات    
 
زینب باران 10:45 یکشنبه 12 مرداد 1393
2
 زینب باران
سپاس، عالی بود.
و نزدیکتر؛ درج اطلاعیه های سوری در جذب مدیریت های از پیش تعیین شده ارگان دولتی، شب نشینی های بعدانتخاباتی و جابجایی های اساسی ریاست منصوب شده و... .
بدرود.
a a 01:28 دوشنبه 13 مرداد 1393
1
 a a
/
زینب باران 12:01 دوشنبه 13 مرداد 1393
2
 زینب باران
با شما موافقم مهندس. هستند اما بسیار کم و کوتاه ... برای همین ضعف مدیریتی بیشتر مشاهده می شود تا اقتدار و انسانیت... .
به نقل از ارنست چه گوارا:
عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان، شام یک شب پادشاه نباشد... 
مرد زندانی می خندید.. شاید به زندانی بودن خویش شاید هم به آزاد بودن ما... راستی زندان کدام سوی میله هاست؟؟؟ 
بدرود.
م افتخاری 15:29 سه شنبه 14 مرداد 1393
1
 م افتخاری
در مورد جمله آخر ، به نفرش هم بستگی دارد
اگر کارمند دون پایه‌ای باشد ممکن است به محاکمه و مواخذه هم دچار شود ولی برخی را چه عرض کنم
و شاید بهتر اینگونه باشد که اگر در اروپا یا هر کشور قانونمندی خطایی از یک زیردست سربزند قطعاً مسول و مدیرش احساس مسولیت نموده و ابتدا خود را مواخذه و سپر بلا میکند ولی متاسفانه در اطارف خودمان وضع به گونه‌ای دیگر است و به گاه بروز مشکل یاد عبارت "کی بو کی بود من نبودم" افتاده و دست آخر پائین ترین رده شغلی مواخذه ، تنبیه و مجازات خواهد شد